Програмний комітет конференції

Голова програмного комітету

 

 

Грабко Володимир Васильович
Доктор технiчних наук, професор, ректор
Вінницького національного технічного університету

 

 

 

 

Заступники голови програмного комітету

 

 

Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович
Доктор технiчних наук, професор, завідувач кафедрою галузевого машинобудування
Вінницького національного технічного університету

 

 

 

 

Павлов Сергій Володимирович
Доктор технiчних наук, професор, проректор з наукової роботи
Вінницького національного технічного університету

 

 

 

 

Члени програмного комітету

 

 

Афтаназів Іван Семенович

Доктор технiчних наук, професор

 

 

 

 

Бобир Микола Іванович
Доктор технiчних наук, професор, директор механіко-машинобудіного інституту. Член-кореспондент НАНУ України
Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського"

 

 

 

Богомолов Олексій Васильович
Доктор технiчних наук, професор, завідувач кафедри обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

 

 

 

Внуков Юрій Миколайович
Доктор технiчних наук, професор, проректор з наукової роботи НТУУ "КПІ" . Зав. кафедрою динаміки та міцності машин і опору матеріалів
Запорізького національного технічного університету

 

 

 

 

Веселовська Наталія Ростиславівна
Доктор технiчних наук, професор, завідувач кафедрою «Машин та обладнання с.г. виробництв Вінницького національного аграрного університету

 

 

 

 

 

Грабченко Анатолій Іванович
Доктор технiчних наук, професор, завідувач кафедрою інтегрованих технологій машинобудування ім. М.Ф.Семко, Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

 

 

 

Грицай Ігор Євгенович
Доктор технiчних наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка»

 

 

 

 

Гордєєв Анатолій Іванович
Доктор технiчних наук, професор, кафедра технології машинобудування, Хмельницького національного технічного унверситету

 

 

 

 

Дащенко Олександр Федорович
Доктор технiчних наук, професор, директор інституту машинобудування, Одеського національного політехнічного університету

 

 

 

 

Дудніков Анатолій Андрійович
Кандидат технiчних наук, професор, завідувач кафедрою ремонту машин і технології конструкційних матеріалів, Полтавської державної аграрної державної академії

 

 

 

 

Зав’ялов Володимир Леонідович
Доктор технiчних наук, професор, завідувач кафедрою процесів і апаратів харчових виробництв, Національний університет харчових технологій

 

 

 

 

 

ЗІньковський Анатолій Павлович
Доктор технiчних наук, професор, заступник директора Інституту з наукової роботи, Інституту проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України, академік НАН України

 

 

 

Кострогриз Сергій Григорович
Доктор технiчних наук, професор, перший проректор Хмельницького національного університету

 

 

 

 

 

Кузьо Ігор Володимирович
Доктор технiчних наук, професор завідувач кафедрою механіки та автоматизації машинобудування Національного університету "Львівська політехніка"

 

 

 

 

Ланець Олексій Степанович
Доктор технiчних наук, доцент кафедри механіки та автоматизації машинобудування, директор Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка»

 

 

 

 

 

Ловейкін В'ячеслав Сергійович
Доктор технiчних наук, професор завідувач кафедро юконструювання машин і обладнання, Національний університет біоресурсів і природокористування України, відмінник освіти України, академік Підйомно-транспортної академії наук України та Академії будівництва України

 

 

 

Лурьє Зіновій Яковлевич
Доктор технiчних наук, професор кафедри "Гідравлічні машини"
Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

 

 

 

 

Луців Ігор Володимирович
Доктор технiчних наук, професор завідувач кафедрою “Конструювання верстатів, інструментів та машин”
Тернопільського національного технічного університет ім. Пулюя

 

 

 

Надутий Володимир Петрович
Доктор технiчних наук, завідувач відділу механіки машин і процесів переробки мінеральної сировини інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, професор кафедри гірничих машин та інжинірингу Національного гірничого університету

 

 

 

 

Назаренко Іван Іванович
Доктор технiчних наук,завідувач кафедрою машин і обладнання технологічних процесів, Київський національний університет будівництва і архітектури, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії ім. академіка Буднікова М.С., доктор будівництва АБУ

 

 

 

 

Олександренко Віктор Петрович
Доктор технiчних наук, професор, декан факультету інженерної механіки
Хмельницького національного університету

 

 

 

 

 

Павленко Іван Іванович
Доктор технiчних наук, професор, завідувач кафедрою технології машинобудування Кропивницького національного технічного університету

 

 

 

 

Паламарчук Ігор Павлович
Доктор технiчних наук, професор

 

 

 

 

 

Панченко Анатолій Іванович 
Доктор технiчних наук, професор, завідувач кафедрою мобільних енергетичних засобів
Таврійського державного агротехнологічного університету

 

 

 

 

 

Полонський Леонід Григорович
Доктор технiчних наук, професор, академік академії наук вищої освіти України, завідувач кафедрою технологій машинобудування 
Житомирського державного технологічного університету

 

 

 

 

Рей Роман Іванович
Доктор технiчних наук, професор кафедри обробки металів тиском і зварювання 
Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського

 

 

 

Ремарчук Микола Парфенійович
Доктор технiчних наук, професор кафедри "Будівельні, колійних та вантажно-розвантажувальні машини" 
Українського державного університету залізничниго транспорту

 

 

 

 

Рудь Віктор Дмитрович
Доктор технiчних наук, професор, завідувач кафедрою компютерного проектування верстатів та технологій машинобудування 
Луцького національного технічного університету

 

 

 

 

Саленко Олександр Федорович
Доктор технiчних наук, професор, завідувач кафедрою процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки
Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського

 

 

 

 

Сокіл Богдан Іванович
Доктор технiчних наук, професор завідувач кафедрою інженерної механіки (озброєння та техніки інженерних військ), Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

 

 

 

 

 

Струтинський Василь Борисович
Доктор технiчних наук, професор, завідувач кафедрою
конструювання верстатів та машин
Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського"

 

 

 

Тіхенко Валентин Миколайович 
Доктор технiчних наук, професор, зав. кафедри металорізальних верстатів, метрології та сертифікації
Одеського національного політехнічного університету

 

 

 

 

Тонконогий Володимир Михайлович 
Доктор технiчних наук, професор, директор інституту промислових технологій, дизайну і менеджменту
Одеського національного політехнічного університету

 

 

 

 

Філімоніхін Геннадій Борисович 
Доктор технiчних наук, професор кафедри деталеймашин та прикладної механіки, Центральноукраїнський національний технічний університет, академік Академії наук вищої школи України, відмінник освіти України

 

 

 

 

Франчук Всеволод Петрович
Доктор технiчних наук, професор кафедри гірничних машин та інжинірінгу
Національного гірничого університету

 

 

 

 

 

Шатохін Володимир Михайлович
Доктор технiчних наук, професор, завідувач кафедрою теоретичної механіки Харківського національного університету будівництва та архітектури

 

 

 

 

 

Яхно Олег Михайлович
Доктор технiчних наук, професор, завідувач кафедрою прикладної гідроаеромеханіки та мехатроніки
Національного технічного університету України «Київський політехнічний університет ім. І.Сікорського»

 

 

 

Бабічев Анатолій Прокофійович
Доктор технічних наук, професор, директор НДІ "Вібротехнологія" ДДТУ, заслужений діяч науки и техніки РФ, голова міжнародного комітету "Вібротехнологія"
Донського державного технічного університету (м. Ростов-на-Дону, Росія)

 

 

 

 

Бубуліс Алжимантас (Algimantas Bubulis)
Доктор технічних наук, професор, Каунаський технологічний университет (м. Рига, Латвія)

 

 

 

 

 

 

 

Бурек Ян (Jan Burek)
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою промислових технологій і автоматизації Жешувської політехніки (Польща)

 

 

 

 

 

Блєхман Ілля Ізраїльович
Доктор технічних наук, професор, академік Російської та Міжнародної інженерних Академій
ВАТ "Механобр-техніка"(м. Санкт-Петербург, Росія)

 

 

 

 

Лисов Олександр Аркадійович
Доктор технiчних наук, професор, декан машинобудівного факультету
Полоцького державного університету, (м. Полоцьк, Білорусія)

 

 

 

 

Карл-Хайнц Нойман
Доктор інженерії, професор кафедри деталі машин, директор Центру наукових досліджень і впроваджень
Західно–Саксонської вищої школи, (м. Цвіккау, Німеччина)

 

 

 

 

Харченко Євген Валентинович
Доктор технiчних наук, професор кафедри механіки і конструювання
Вармінсько–Мазурського університету, (м. Ольштин, Польща)

 

 

 

 

Сєрга Георгій Васильович
Доктор технiчних наук, професор завідувач кафедрою нарисної геометрії,
Кубансько державного аграрного університету

 

 

 

 

Копилов Юрій Романович
Доктор технiчних наук, професор кафедри технології машинобудування
Вороніжського державного технічного університету

 

 

 

 

 

 

Яцун Сергій Федорович
Доктор технiчних наук, професор, завідувач кафедрою теоретичної механіки та мехатроніки
Південно-Західний державний університет, (м. Курськ, Росія)