Матеріали доповідей учасників, що приймали участь в міжнародній науково-технічних конференціях

Перелік доповідей

 

Доповіді на МНТ конференції 2017 р.

Збірник тез XVI міжнародної науково-технічної конференції "Вібрації в техніці та технологіях" (26-27) жовтня 2017 року

Програма XVI міжнародної науково-технічної конференції "Вібрації в техніці та технологіях" (26-27) жовтня 2017 року

Доповіді на конференції 2016 р.

1. Франчук В. П., Анциферов А. В., Дуганец В. И. Определение нагрузок в приводе вертикальной вибрационной мельницы

2. Луців І.В., Стахурський О.О., Шарик В.М. Аналіз вібрацій деталі при обробці трирізцевими головками із електромагнітними приводами

3. Іскович-Лотоцький Р. Д., Манжілевський О. Д., Малінка Е. О. Динамічна модель гідроімпульсного  приводу машини для вібраційного розкочування кілець кулькових підшипників

4. Іскович-Лотоцький Р. Д., Міськов В. П. Електрогідравлічні розподілювачі що використовуються у гідроімпульсному приводі

5. Севостьянов И. В. Установка для осуществления массообменных процессов при растворении минеральных веществ в биологических удобрениях

6. Обертюх Р. Р., Слабкий А. В., Музичук С. Д., Свящук Ю.А. Гідроімпульсний пристрій для вібросвердління

7. Іскович-Лотоцький Р. Д., Іванчук Я. В.,  Волинець Ю. М. Теоретичне дослідження технологічного процесу віброрієнтації

8. Іскович-Лотоцький Р. Д., Зелінська О. В. Моделювання технологічного комплексу для формоутворення заготовок з порошкових матеріалів

9. Обертюх Р. Р., Слабкий А. В., Марущак М. В. Віброударні гідроімпульсні пристрої підвищеної швидкодії для деформаційного зміцнення поверхонь деталей машин

10. Іскович-Лотоцький Р. Д., Іванчук Я. В.,  Веселовський Я. П. Класифікація фізичних явищ вібраційних і віброударних технологічних процесів

11.Іскович-Лотоцький Р.Д., Булига Ю.В. Вибір механічних параметрів гідроімпульсного привода вібраційної установки

12. Христинець Н. А., Рудь В. Д. Використання шламів легованої сталі та порошків сапоніту для формування пористих порошкових фільтрів

13. Хруцкий А.А., Ощепков В.С.Компьютерное моделирование рабочего цикла пневматического вибратора безударного действия

14. Хруцкий А.А., Ощепков В.С. Методика компьютерного моделирования рабочего цикла погружного пневмоударника П-110

15. Козлов Л.Г. Динамічні характеристики мехатронного привода при просторовому русі маніпулятора

Доповіді на конференції 2013 р.

1. Проф, д.т.н. Іскович-Лотоцький Р. Д., доц., к.т.н. Іванчук Я. В., Івашко Є. І.

Оцінювання комерційного потенціалу розробки установки для розпилення порошків вольфраму

2. Проф, д.т.н. Іскович-Лотоцький Р. Д., доц., к.т.н. Іванчук Я. В., Веселовський Я. П.

Моделювання ударного навантаження на кузов автомобіля-самоскида при розвантаженні вантажу

3. Доц., к.т.н. Бісик С.П., м. н. с. Бізер А. М.

Чисельне моделювання пробиття гомогенної перешкоди ударником з різною формою головної частини

4. Зелінська О. В.

Методи діагностування ресурсу роботи гідроімпульсного привода вібропресової машини

5. Проф, д.т.н. Іскович-Лотоцький Р. Д., доц., к.т.н. Іванчук Я. В., Повстенюк Д. В.

Експериментальне дослідження робочих режимів гідроімпульсного приводу вібраційної розкочувальної машини

6. Проф, д.т.н. Іскович-Лотоцький Р. Д., Любин В. С.

Обґрунтування ефективності процесів зневоднення за допомогою вібраційного та віброударного навантаження

7. Проф, д.т.н. Іскович-Лотоцький Р. Д., Міськов В. П.

Теоретичне дослідження роботи гідроімпульсного привода з електрогідравліним керуванням

8. Проф, д.т.н. Лурьє З. Я., к.т.н., доц. Гасюк А. И.

Мнокритериальное проектирование качающих узлов шестеренных насосов внутреннего зацепления с уменьшенной пульсацией подачи

9. Доц., к.т.н. Поліщук Л. К., проф, д.т.н. Харченко Є. А.

Модальний аналіз суцільної багатоопорної стріли відвалоутворювача

10. Доц., к.т.н. Поліщук Л. К., Коваль О.

Дослідження деградації механічних властивостей матеріалу стрілу буртоукладчика та корозійного розстріскування під напруженням

11. Доц., к.т.н. Пішенін В.О.

Енергетичні залежності в розрахунках приводів гідромолотів

12. Проф, д.т.н. Іскович-Лотоцький Р. Д., доц., к.т.н. Іванчук Я. В., Веселовський Я. П.

Дослідження технологічних можливостей вібраційного розкочування кілець підшипників

13. Проф, д.т.н. Іскович-Лотоцький Р. Д., проф, д.т.н. Веселовська Н. Р.

Сучасний стан впровадження безвідходних та маловідходних технологій з використанням вібрацій

14. Харченко Л. Є.

Коливання довгомірної насівної конструкції з ділянками, опертими на пружну основу, під дією рухомого об'єкту

15. Доц., к.т.н. Пішенін В.О.

Гідроприводи молотів з автоматом реверса

16. Доц., к.т.н. Обертюх Р, Р., Слабкий А. В.

Експериментальний стенд для дослідження гідроімпульсних пристроїв для віброрізання та деформаційного зміцнення

17. Доц., к.т.н. Поліщук Л. К., Коцюбівський Р. П.

Математичне моделювання пускового пристрою гідропривода стрічкового конвеєра

18. Доц., к.т.н. Севостьянов І.В.

Блок-схема алгоритму формування віртуальних виробничих систем

19. К.т.н. Манжілевський О. Д., доц., к.т.н. Булига Ю. В.

Використання механізмів паралельної кінематики в установках для віброабразивної обробки деталей складної конфігурації

20. Доц., к.т.н. Пішенін В.О.

Оптимізація конструкцій гідроприводів періодичної дії з урахуванням пружних деформацій

21. Доц., к.т.н. Севостьянов І.В.

Класифікація механічних способів очищення вологих дисперсних матеріалів та перспективне обладнання для його реалізації